Mime Startprojecten 2016

De Mime Opleiding van de Academie voor Theater en Dans organiseert aan het begin van het schooljaar twee startprojecten. Dit jaar waren dit MAGENTA gemaakt door Giulio D’Anna en HET SCRIPT gemaakt door Kassys.

mime-startprojecten

MAGENTA
MAGENTA originates from the desire of tracking and materializing social connections and relationships. 7 performers move in an abstract space where the only possible purpose is to connect. Their skin, seen as the interface where exchanges happen, becomes a personal ID where traces of all the others can be found, rendering personal identity a mere point of connection on the net.

“Magenta. That’s what I call it when I get that way, all kinds of feelings tumbling all over themselves. Well, you know, you’re not quite blue because you’re not really sad. Although you’re a little bit jealous you wouldn’t say you’re green with envy and every now and then you realize you’re kind of scared but you hardly call yourself yellow. I hate that feeling, I just hate it.
And I hate the colour Magenta.”

HET SCRIPT
Zes acteurs krijgen een script voor een solo. Het script beschrijft extreem gedetailleerd wat er gedaan moet worden en vooral hoe. Spel, handeling, tekst, tempo en mis-en-scène: alles wordt heel uitgebreid en nauwkeurig beschreven. De zes acteurs leren – elk apart – de solo individueel aan, exact zoals het beschreven staat. Er is geen onderling overleg. Onduidelijkheden in de regieaanwijzingen moeten ze zelf oplossen. De solo zal zo dwingend beschreven worden dat, als ze het tegelijk uitvoeren, ze allemaal hetzelfde zullen doen. Althans, dat was de onmogelijke uitdaging tijdens het schrijven…

Het Script gaat over en speelt met de individuele interpretatie van woorden en de persoonlijke ‘vertolking’ van taal. Het is een onderzoek naar de (on)macht en ontoereikendheid van communicatie via woorden.