PRODUCTIEBUREAU VOOR THEATERPRODUCTIES, EVENEMENTEN EN FESTIVALS.

Vervult verschillende functies zoals productieleiding, locatiemanagement en festivalcoördinatie. Mirjam Zwanenburg Productions biedt een ontspannen sfeer aan, flexibiliteit, betrokkenheid, pro-actieve houding en gedrevenheid.